روانشناسی رشد و شخصيت-کارشناسی

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

درس روانشناسی رشد ازجمله درس‌هایی است که به مباحث مربوط به فرایند رشد ذهنی انسان از کودکی تا مرگ می‌پردازد.…

0
900,000 تومان

سنجش و اندازه گيری

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

در حالی که امروزه نظام آموزشی در حال توسعه و پیشرفت است، سنجش و اندازه گیری بخش جدایی ناپذیر از…

0
900,000 تومان

یادگيری و انگيزش-ارشد

درس یادگیری و انگیزش یکی از دروس تخصصی در رشته روانشناسی تربیتی و مقطع کارشناسی ارشد است. این رشته تحصیلی…

0
900,000 تومان

روانشناسی تربيتی-ارشد

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

روانشناسی تربیتی شاخه‌ای از رشته روانشناسی و مربوط به مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری است. این رشته با تمرکز…

0
900,000 تومان

نظريه های يادگيری و الگوهای تدريس-ارشد

درس نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس ازجمله دروس نظری رشته علوم تربیتی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به…

0
900,000 تومان

مبانی نظری تكنولوژی آموزشی-ارشد

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

امروزه در سیستم آموزشی جوامع پیشرفته، نحوه آموزش از موضوعاتی است که بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد. وجود یک سیستم آموزشی…

0
900,000 تومان

نظارت و راهنمايی آموزشی

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

معرفی درس نظارت و راهنمایی آموزشی آموزش را می‌توان رکن اساسی پیشرفت یک جامعه دانست. مدیران موسسات آموزشی، استادان و…

0
900,000 تومان

سازمان مديريت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

معرفی درس سازمان مدیریت آموزشی (کارشناسی ارشد) مدیریت را هنر انجام کارها توسط دیگران تعریف کرده‌اند، هنری که در تمام…

0
900,000 تومان