مدیریت دانش

معرفی درس مدیریت دانش درس مدیریت دانش یا مدیریت دانش در سازمان‌ها یکی از دروسی است که در دانشگاه ها…

0
1,000,000 تومان

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

در مباحث مدیریتی در سطح خرد و کلان، اطلاعات به عنوان اصلی ترین ابزار ارتقاء عملکرد سازمان ها محسوب می…

0
1,000,000 تومان

مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی

علم مدیریت در تعریف خود عبارت است از انجام کار با یا به وسیله دیگران. پس علم مدیریت در کنار…

0
1,000,000 تومان

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

درس مدیریت تولید و عملیات پیشرفته یکی از دروس مادر در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت محسوب می شود.…

0
1,000,000 تومان

تحقیق در عملیات پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

ما انسان ها در دنیای زندگی می کنیم که محدودیت جزء لاینفک زندگی ما محسوب می شود. همواره منابع مادی،…

0
1,000,000 تومان

نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

خط مشی های عمومی در هر جامعه ای نشان دهنده فلسفه سیاسی نظام حاکمیتی یک جامعه است. حکومت ها برای…

0
1,000,000 تومان

نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

جامعه بشری از مجموعه‌ سازمان‌ها و بخش‌های مختلف تشکیل شده است که برای سازماندهی صحیح و اصولی به مدیران کار…

0
1,000,000 تومان

مدیریت استراتژیک پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

دیگر زمان آن سر رسیده است که موفقیت سازمان‌ها با استفاده از روش‌های سنتی و تاریخ گذشته مسیر موفقیت را…

0
1,000,000 تومان