مهرزاد شاه علی

دکتری مدیریت

درباره استاد:

  1. دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری

  2. کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

بیوگرافی استاد

1- تدریس در گروه های مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق از سال ۱۳۸۳ تا کنون. روش تحقیق ، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت منابع انسانی پیشرفته ، خط مشی گذاری ، نظام های اداری تطبیقی)

۲- تدریس در دوره های آموزش مدیران مرکز آموزش کشاورزی استان اصفهان (سال ۱۳۷۸).

 ٣- تدریس در دوره های آموزشی پتروشیمی ماهشهر (سال ۱۳۸۳).

4-تدریس در دوره های آموزشی مجتمع فنی مهندسی شرکت نفت (۱۳۸۴).

 ۵- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸.

 ۶- تدریس در مؤسسه آموزش عالی امین فولادشهر اصفهان از سال ۱۳۸۷ تا ۳۸۹ .

 ۷- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان از سال ۱۳۹۲ تاکنون

 ۸- تدریس در دوره های آموزشی مؤسسه پژوهشی بال اندیشه (ویژه مدیران و کارکنان سازمان های دولتی استان

اصفهان، دوره های مدیریت مشارکت، مدیریت استراتژیک) و برگزاری کارگاه های آموزشی: الف) مدیران و کارشناسان تبلیغات اسلامی، ب) کارکنان بدو خدمت سازمان امور اقتصادی دارایی تیم های کاری و روش های تصمیم گیری گروهی)، ج) برگزاری دوره های مدیریتی برای مدیران بانک ملی کل کشور (برنامه ریزی، نظارت و کنترل راهبردی – هدایت و رهبری – سازماندهی ، فتون تصمیم گیری و حل مسأله) د) برگزاری دوره آموزشی هوش هیجانی و ارتباطات در سازمان استاندارد استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد) برای مدیران تولید، کنترل

کیفی و …) . (از ۱۳۹۱ تاکنون)

 ۹-تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – رشته مهندسی صنایع و مدیریت

 ۱۰- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان – رشته مهندسی صنایع

 ۱۱-برگزاری کارگاههای آموزشی در شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان

١- بررسی علل عدم ثبات مدیران ارشد سازمان های دولتی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری (چاپ شده در ماهنامه بین المللی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مشرق زمین ). (سال ۱۳۸۷)

 ۲- نقش رسانه های تصویری در بروز آسیب های اجتماعی (مقاله برتر همایش ملی هجوم خاموش سال ۱۳۹۰)

 ۳- برنامه ریزی کالاها و خدمات فرهنگی موانع و چالش های فرا روی سال ۱۳۹۴ (چاپ در کتاب مدیریت فرهنگی – مفاهیم و روشها)

 ۴- مهندسی فرهنگی: براساس شاخص های فطری ۱۳۹۰ چاپ در مجله ترجمان فرهنگی

 ۵- هم افزایی عناصر فرهنگی: مهم ترین عامل قدرت ملی۔ سال ۱۳۹۰ (اخذ پذیرش از مجله علمی تخصصی و قرار گرفتن در نوبت چاپ).

6-بررسی میزان ارباب رجوع محوری بودن دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱، ( در نوبت چاپ، علمی تخصصی)

7- سیاست گذاری فرهنگی، چالش ها و موانع. (۱۳۹۰)، (اخذ پذیرش از مجله علمی – پژوهشی ترجمان فرهنگی )

 ۸- مدیریت معنوی (مبانی، مفاهیم و اصول)، ۱۳۹۳ (مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت معنوی) ۹-الگوی پیاده سازی اخلاق حرفه ای در ایران، ۱۳۹۴ (مدیریت شهری ، علمی پژوهشی)

دوره های ارائه شده توسط این مدرس