سید امیرحسین میرقادری

سید امیرحسین میرقادری

درباره استاد:

1-دکتری تخصصی مهندسي صنایع، گرایش بهينه سازی سيستم

2-کارشناسي ارشد دانشجوی ممتاز و رتبه برتر: مهندسي صنایع، گرایش مدیریت سيستم و بهره وری

سوابق حرفه ای:

1-کارشناس مدیریت و کنترل پروژه/شرکت فولاد مبارکه/ سال 94

2-مدیر منابع انسانی شرکت سامی همراه/سال 95

3-مدیرعامل شرکت درمان پویان فراسو ایرانیان/سال 99

4-مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور پویا تحقیق سپاهان/سال 99

5-بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی رایکا تجهیز سلامت پارتاک)/سال 98

6-مدیر داخلی و مشاور استراتژي هلدینگ رایانه پویا/سال 98

7-مدیر دپارتمان کارآفرینی و استراتژیست مرکز مطالعات مدیریت و مشاوره کسب و کار مدیر سام/سال 98

8-پیاده سازي الزامات و سیستم هاي مدیریتی مجتمع صنعتی سپاهان باتري/سال 99

مقالات

The Ranking of Financial Efficiency of Companies Accepted in Stock Exchange of Tehran between 2013 to 2016 through Financial Ratio Approach and Using DEA//International journal of Data Envelopment Analysis2345-458X

 – ارزیابي عملکرد منابع انساني با بکارگيری مدل تحليل پوششي -داده ها؛ مطالعه موردی:شرکت های دانش بنيان استان اصفهان//کنفرانس تحليل پوششي داده ها

– مروری بر نوآوری باز(روندها ،رویکردها و عوامل کليدی موفقيت آن) به عنوان راهکاری برای حل چالش های صنایع و سازمان ها//کنفرانس بين المللي چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسي صنایع و مدیریت و حسابداری

منتور و مشاور کسب و کار، استراتژیست و راهبر تجاری سازی استارتاپ های

1 – استارتاپ محصولات خانگی سالوینا

2-استارتاپ بازي سازي باماها

3- استارتاپ تعمیر و تامین قطعات خودرو هاي سنگین over

4-استارتاپ بازي آموزشی زوجین

5-استارتاپ داوطلب شو

 

سوابق تدریس

1-درس اصول و مبانی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

2-درس مدیریت منابع انسانی در گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

3-درس کارآفرینی و راه اندازي کسب و کار در گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

4-درس کارآفرینی و راه اندازي کسب و کار در گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

5-درس تجارت الکترونیک در گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

6-درس مدیریت استراتژیک در گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

7-درس اخلاق حرفه اي در مدیریت در گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

دوره های ارائه شده توسط این مدرس