زهره متقی

درباره استاد:

1-دانشگاه اصفهان

2-مدرس دانشگاه فرهنگیان رئیس گروه پژوهش

تالیفات

نگاهی به زیبایی شناسی از دیدگاه علامه جعفری/ نشر فرهنگ و ارتباطات/1392

سیر تربیت زیبایی شناسی /راز نهان /1393

فلسفه تعلیم وتربیت  در نظریه پیچیدگی /راز نهان /1393

تربیت سینوی /راز نهان /1393

رویکرد  تربیتی به مبانی فلسفی  علامه جعفری /راز نهان /1393

مقالات

ضرورت و مولفه های تربیت زیبایی شناختی از دیدگاه علامه جعفری/فصلنامه حکمت  وفلسفه philashoper –indx علمی  و پژوهشی 

پذیرش 1390

تبین تربیت زیبایی شناختی در اندیشه معرفت شناسی علامه جعفری/حکمت معاصر/علمی  و پژوهشی  /پذیرش 1393

پیامدهای تربیتی  نظام احسن از دیدگاه اسلام/دو فصلنامه تربیت اسلامی/علمی  و پژوهشی 

راهبرد آموزشی تجربۀ زیبایی‏شناسی/حکمت معاصر /علمی پژوهشی /1393

  تعلیم و تربیت در چهارچوب  انسان شناسی  /پژوهش های  تعلیم و تربیت  اسلامی /علمی پژوهشی /1393

The Effect of Preschool Educational Mangers’ Perceptual Skills in   Coaches’ Associative in the Educational Issues/            Journal of Education and Practice, علمی پژوهشی    2014

Aesthetic Education Requirements and its Components in the   Educational System/Journal of Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online)/ علمی پژوهشی        2013

تجربيات تدريس (به ترتيب از متأخر):

عنوان

محل

سال

دانشگاه فرهنگیان

 

1390 الی   1397

دانشگاه  اصفهان

 

1394 الی 1397

دانشگاه غیر انتفاعی سپهر

 

1392 الی 1393

دانشگاه آزاد  نجف آباد

 

1393

دوره های ارائه شده توسط این مدرس