زهرا توحیدی منش

درباره استاد:

  1. دکتری روانشناسی تربیتی               

سوابق کاری

آموزگار رسمی مدارس استثنایی ازسال 95تاکنون

   اوتیسم وکم توان ذهنی

-مدرس دانشگاه علمی کاربردی ازسال 93 تا96

  مدیرت فرهنگی

  مددکاری خانواده

   تکنولوژی آموزشی

– مشاورتحصیلی وخانواده درموسسه سلامت آفرین ازسال 97 تاکنون

-مدرس کارگاهای روانشناسی

  شادی آری ناکامی خیر

  هزینه بله گفتن(به همسر،همکار،فرزند….)

گواهی دوره های آموزش

دوره آموزش تکنیک های روان درمانی کودک با رویکرد آدلر

سوابق علمی وپژوهشی

-کتاب های منتشرشده

1- خلاقیت وتدریس

2- می خواهم ازدواج کنم اما…..

   3-آنچه والدین باید بدانند

دوره های ارائه شده توسط این مدرس