آرزو حسین زاده

دکتری مدیریت

درباره استاد:

  1. دکتری مدیریت صنعتی/تولید و عملیات
  2. کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی/تحقیق در عملیات
  3. کارشناسی مهندسی کشاورزی/دانشگاه صنعتی اصفهان

بیوگرافی استاد

افتخارات:

اولویت بندی اجزای خلق دانش براساس عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید/ناشر: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در توسعه

، ISC مقاله ی نمایه دار با عنوان اولویت بندی اجزای خلق دانش باتوجه به عوامل کلیدی موفقیت بر روی توسعه محصول جدید در مجتمع فولاد مبارکه

تالیف دو کتاب آموزشی برای مقطع کارشناسی ارشد ،با عناوین : ۱- فرایندهای احتمالی ۲-نظریه تصمیم گیری .

کسب رتبه اول دانشجویی مقطع دکتری دانشگاه نجف آباد

کسب رتبه ی سوم دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه راغب

دوره های ارائه شده توسط این مدرس