نظريه های يادگيری و الگوهای تدريس-ارشد

درس نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس ازجمله دروس نظری رشته علوم تربیتی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به…

0
900,000 تومان

مبانی نظری تكنولوژی آموزشی-ارشد

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

امروزه در سیستم آموزشی جوامع پیشرفته، نحوه آموزش از موضوعاتی است که بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد. وجود یک سیستم آموزشی…

0
900,000 تومان

نظارت و راهنمايی آموزشی

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

معرفی درس نظارت و راهنمایی آموزشی آموزش را می‌توان رکن اساسی پیشرفت یک جامعه دانست. مدیران موسسات آموزشی، استادان و…

0
900,000 تومان

سازمان مديريت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

معرفی درس سازمان مدیریت آموزشی (کارشناسی ارشد) مدیریت را هنر انجام کارها توسط دیگران تعریف کرده‌اند، هنری که در تمام…

0
900,000 تومان

فلسفه مبانی و اصول تربيت

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

درس فلسفه مبانی و اصول تربیت یکی از دروس مشترک در میان انواع رشته‌های مدیریت است. زیرا در رشته های…

0
900,000 تومان