مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

درس مدیریت تولید و عملیات پیشرفته یکی از دروس مادر در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت محسوب می شود.…

0
1,000,000 تومان

تحقیق در عملیات پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

ما انسان ها در دنیای زندگی می کنیم که محدودیت جزء لاینفک زندگی ما محسوب می شود. همواره منابع مادی،…

0
1,000,000 تومان

نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

خط مشی های عمومی در هر جامعه ای نشان دهنده فلسفه سیاسی نظام حاکمیتی یک جامعه است. حکومت ها برای…

0
1,000,000 تومان

نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

جامعه بشری از مجموعه‌ سازمان‌ها و بخش‌های مختلف تشکیل شده است که برای سازماندهی صحیح و اصولی به مدیران کار…

0
1,000,000 تومان

مدیریت استراتژیک پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

دیگر زمان آن سر رسیده است که موفقیت سازمان‌ها با استفاده از روش‌های سنتی و تاریخ گذشته مسیر موفقیت را…

0
1,000,000 تومان

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته جزء دروسی است که دانشجویان رشته‌های مدیریت در سطوح مختلف باید آن را پشت…

0
1,000,000 تومان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

در این درس به موضوعاتی از شروع آفرینش انسان پرداخته می‌شود. انسان از همان بدو شکل‌گیری به طور کاملا ذاتی…

0
1,000,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت (تئوری مدیریت)

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت یکی از درس‌های پایه همه رشته‌های مدیریت است. در این درس به اصول اولیه و حتی…

0
1,000,000 تومان